Hopp til hovedinnhold

Sekretariatet

Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat

Sentralbord: 24 11 56 20
Postmottak: post@sanitetskvinnene.no

Post- og besøksadresse: 
Kirkegata 15,
0153 Oslo

STAB

Malin Stensønes generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Malin Stensønes
Generalsekretær 
E-post

Tomt bilde

Shanzeh Humair
Vikar Rådgiver for generalsekretær 
E-post 
 

Tomt bilde

Laila Margrethe Thomassen
Juridisk rådgiver
E-post 
Tlf: 907 57 450

Ansvarsområder: Generell juridisk bistand til lokalforeninger og fylkesforeninger som eier virksomheter og eiendommer l Rammevilkår for ideell sektor

Organisasjon  og utvikling

Tone Lill Hammerlund

Tone Lill Hammerlund
Avdelingsleder organisasjon og utvikling 
E-post 
Tlf: 909 83 494

Cecilie Skavlan

Cecilia Skavlan
Seniorrådgiver organisasjon
E-post 
Tlf: 928 20 108

Ansvarsområder: Organisasjonsopplæring | Organisasjonsrådgivning | Prosjekter | N.K.S landsmøte 2024

Tina Hjorth

Tina Hjorth-Moritzsen
Arrangementsansvarlig
E-post 
Tlf: 414 14 211

Politikk

Elisabeth T. Swärd

Elisabeth T. Swärd
Spesialrådgiver Kvinnehelse
E-post 
Tlf: 958 02 425

Ansvarsområder: Overordnet faglig, strategisk, og politisk l Koordinator Kvinnehelsealliansen l Eksterne oppdrag og tiltak 

Kvinnehelse

Seniorrådgiver kvinnehelse Norske Kvinners Sanitetsforening Liv Bjørnhaug Johansen

Liv Bjørnhaug Johansen
Seniorrådgiver kvinnehelse
E-post
Tlf: 976 32 910

 

Ida Heiaas

Ida Heiaas
Forskningsansvarlig 
E-post 

Ansvarsområder: Forskning l Utvikling l Partnerskap 

Jordmor Kristina Ø. Sæhle

Kristina Øien Sæhle
Rådgiver Flerkulturell doula
E-post 
Tlf: 934 11 646

Ansvarsområder: Flerkulturell doula

Eli Beenfeldt

Eli Beenfeldt 
Seniorrådgiver vold mot kvinner
E-post 
Tlf: 938 80 065

Ansvarsområder: Fagansvar Ressursvenn | Rød knapp-alliansen

Siri Relling aktivitetskoordinator i Norske Kvinners Sanitetsforening

Siri Relling
Aktivitetskoordinator kvinnehelse
E-post
Tlf: 918 76 388

Trygge lokalsamfunn

May Britt Buhaug

May Britt Buhaug
Avdelingsleder Trygge lokalsamfunn
E-post 
Tlf: 975 48 751

Stine Nordhagen

Stine Nordhagen 
Seniorrådgiver beredskap
E-post 
Tlf: 934 17 511

Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap 

Birte rådgiver omsorgsberedskap

Birte Skjelten
Seniorrådgiver beredskap
E-post 
Tlf: 986 30 239 

Ansvarsområder: Samfunnssikkerhet og beredskap | Omsorgsberedskap 

Anne-Bente Stigen Berg Seniorrådgiver Eldre i Norske Kvinners Sanitetsforening

Anne-Bente Stigen Berg 
Seniorrådgiver eldre
E-post 
Tlf: 944 97 687

Virksomheter

Elisabeth Dahl

Elisabeth Dahl Hansen
Avdelingsleder Virksomheter
E-post 
Tlf: 916 38 460

Ansvarsområder: Utvikling og drift av kvinnehelsehus og veiledningssentre 

Rådgiver Kvinnehelsehus Laial

Laial Janet Ayoub
Nasjonal prosjektleder Kvinnehelsehus
E-post
Tlf: 400 71 655

Ansvarsområder: Utvikling og drift av kvinnehelsehus | Veiledning lokalpolitisk arbeid

Kaia Lindtner Kvinnehelsehuset Kristiansand

Kaia Helgemo Lindtner
Prosjektleder Kvinnehelsehus Kristiansand
E-post 
Tlf: 480 30 584

Ellen Bugge

Ellen D. Bugge
Seniorrådgiver Kvinnehelsehus og koordinator tilskudd
E-post 
Tlf: 412 33 180

Ansvarsområder: Utvikling og drift av kvinnehelsehus | Tilskudd

Kommunikasjon og marked

Hanne Rustad

Hanne Rustad
Avdelingsleder Kommunikasjon og marked
E-post 
Tlf: 906 89 229

Beate Framdal

Beate Framdal
Kommunikasjonsrådgiver
E-post 
Tlf: 915 52 882

Ansvarsområder: Redaktør for medlemsbladet Fredrikke | Historisk informasjon | Trygge lokalsamfunn

Line Schou

Line Anita Schou
Kommunikasjonsrådgiver
E-post 
Tlf: 970 16 841

Ansvarsområder: Forskningsformidling og kvinnehelse

Christina Johnsen

Christina Grønnevik Johnsen
Seniorrådgiver næringsliv og marked
E-post 
Tlf: 917 20 230 

Magalie Fievre

Magalie Fievre
Rådgiver medlemsrekruttering og innsamling 
E-post 
Tlf: 995 29 532  

Julie Haugsand

Julie Haugsand (permisjon)
Rådgiver sosiale medier
E-post 
Tlf: 994 52 509

Lena Eriksen

Lena Eriksen
Webredaktør
Vikar Rådgiver sosiale medier
E-post 
Tlf: 932 61 210
 

Helene Kjær Solberg

Helene Kjær Solberg
Ansvarlig medlemsservice
E-post 

Ansvarsområder: Medlemspleie og kundereisen, CRM, effektivisering og digitalisering av medlemssystemet

Karin Slattum

Karin Slattum
Administrasjonskonsulent
Nettbutikk
E-post

Siri Solem Mercado

Siri Solem Mercado
Rådgiver medlemsservice
E-post

Økonomi og administrasjon

Jan Harald Bråthen Avdelingsleder Økonomi og HR i Norske Kvinners Sanitetsforening

Jan Harald Bråthen
Avdelingsleder Økonomi, administrasjon og HR
E-post
Tlf: 932 41 085 

Tomt bilde

Pernille Austerheim
Controller
E-post 
Tlf: 938 80 000

Ansvarsområder: Internrapportering | Lokalforeningenes årsrapportering | Momskompensasjonssøknader | Digitaliseringsprosesser

Eva Lorentzen

Ewa Magdalena Lorentzen
Regnskapsansvarlig
E-post 
Tlf: 916 11 154 

Tomt bilde

Nina Ringstad
Regnskapsmedarbeider
E-post 
Tlf: 906 85 100

May Gudevold Boutangache

May Gudevold Boutangache
Administrasjonskonsulent
E-post 
Tlf: 479 71 081

Ansvarsområder: Postmottak og arkiv l Fakturering og purringer

Tomt bilde

Afshan Rehman
Rådgiver HR og administrasjon
E-post 
Tlf: 400 57 790

Ansvarsområder: HR | Rekruttering