Ressursvenner

Ressursvenner

Norske Kvinners Sanitetsforening lanserer høsten 2017 prosjektet «Ressursvenner» som en nasjonal satsing. Prosjektet knytter voldsutsatte kvinner sammen med frivillige ressursvenner over hele landet.

I dag finnes ingen tilbud i offentlig regi til voldsutsatte kvinner etter at den akuttte fasen for hjelp på krisesenteret er over. Dermed opplever mange voldsutsatte å stå helt alene uten nettverk i en svært sårbar fase av livet. Mange ender opp tilbake hos overgriper i mangel på alternativer.

Prosjektet "Ressursvenner" består av frivillige kvinner som bistår voldsutsatte som trenger en støttespiller etter opphold på krisesenter. Lokale sanitesforeninger koordinerer prosjektet i tett samarbeid med krisesentre.


Pilotprosjekt i Oslo

Siden våren 2016 har Oslo Sanitetsforening hatt et pilotprosjekt sammen med Oslo Krisesenter, og resultatene herfra blir ansett som en stor suksess. Over 30 voldsutsatte kvinner har vært koblet med en frivillig det første året, det vil si at de ikke har gått tilbake til overgriper. Blant de voldsutsatte som har fått en frivillig mentor er kvinner som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, æreserelatert vold og/eller tvangsekteskap. 


Brosjyre for prosjektet «Ressursvenner – guide til en ny giv» i Oslo sanietsforening (pdf)


Likeverdig forhold

Frivillige som blir ressursvenner vil for eksempel kunne bidra med praktiske ting som å utvikle nye nettverk, søke jobber eller gå på boligvisninger. Det kan også være å møtes for en kopp kaffe og slå av en hyggelig prat. Det er viktig at forholdet mellom de voldsutsatte og ressursvennene oppleves som likeverdig. Målet med prosjektet er at ingen voldsutsatte kvinner skal flytte tilbake til overgriper.

Det stilles ingen faglige krav til å være ressursvenn, det handler om å gi av sin fritid og være en støttespiller. Likevel er det bindingstid på 1 år og obligatorisk kursing om hva vold er og hva rollen som frivillig innebærer. På grunn av prosjektets egenart kan kun kvinner være frivillige.


Vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektleder, Tanja Omvik, tlf. 97 59 56 05 / e-post: tanja.omvik@sanitetskvinnene.no