Jeg tar ansvar – ja betyr ja

Jeg tar ansvar – ja betyr ja

Kampanjen «Jeg tar ansvar – ja betyr ja» skal hindre voldtekt i russetiden.

– «Den som tier samtykker», gjelder ikke i denne sammenhengen. «Ja» betyr at begge parter har reflektert og fattet beslutning. Først da er forholdet likestilt og valget likestilt, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Dessverre er det nesten like sikkert som at russetida kommer hver vår, at tilfeller av overgrep og voldtekt kommer fram i kjølvannet av feiringen. Kripos sin egen statistikk viser at festvoldtekt nå utgjør hele 48 prosent av alle voldtekter i landet og at både gjerningsperson og offer som regel er under 25 år.

For å trygge russetiden har Norske Kvinners Sanitetsforening i samarbeid med tidsskriftet for ungdom «Under Arbeid» kampanjen «Jeg tar ansvar – ja betyr ja». 


Samtykke på dagsorden

Målet med kampanjen er å sette samtykke på dagsordenen og bidra til å skifte debatten rundt voldtekt fra «nei er nei» til «ja betyr ja». Vi trenger flere og mer grundige debatter om voldtekt og samtykke, både i media og på skolene over hele landet.

Et fravær av nei betyr ikke automatisk ja. Ved å fokusere på at «ja betyr ja» kan vi skifte ansvarsforholdet i en voldtektssituasjon. Det er viktig å understreke at ansvaret for overgrep aldri ligger hos offeret.

Både jenter og gutter har ansvar for at det foreligger positivt samtykke før sex. Men vi vet at 1 av 10 kvinner blir voldtatt i løpet av livet og at 50 prosent av disse overgrepene skjer før jenta fyller 18 år (NKVTS 2015). De aller fleste overgrep skjer mellom kjente, og mange gutter vet ikke hvor grensen mellom frivillig sex og overgrep går. Derfor er det viktig at det faktisk foreligger et positivt samtykke.


Skolebesøk og sosiale medier

Over hele landet besøker sanitetskvinner videregående skoler for å snakke med russen om voldtekt. I 2017 vil lokale sanitetsforeninger nå minst 8 000 russ totalt. Kampanjen er en videreføring av Sanitetskvinnenes initiativ i Møre og Romsdal som satte i gang dette arbeidet for russen i 2015  og i fjor spredte initiativet seg over hele landet.  

I samarbeid med tidsskriftet for ungdom «Under Arbeid» setter vi fokus på grenser, samtykke og det å ta ansvar gjennom sosiale medier. 

>> Kampanjens Facebook-side: Ja betyr ja 

«Idol»-dommer Sandeep Singh, komiker Magnus Devold, musiker Daniel Kvammen, komiker og programleder Hasse Hope og SoMe-kjendis Halvor Harsem (Kong Halvor) programleder Emma Clare, musikkjournalist Malin Kulseth og jentene i bandet Razika er blant de som har bidratt som talspersoner for kampanjen og stilt opp med kampanjens gensere med «Ja betyr ja», «Jeg tar ansvar» og «Spør meg først».