Vær en god rollemodell
Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Vær en god rollemodell

Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Når mor eller far klager over utseendet sitt, lærer vi barna å kritisere seg selv.

Med dagens fokus på utseende og kropp trenger barn trygge voksne som hjelper de til å takle skjønnhetstyranniet. Psykiater Anne Kristine Bergem har bidratt til å utarbeide råd til foresatte og andre voksne.

Slik hjelper du barna å håndtere dagens kroppspress:

  • Lær barna å være kritiske til medias idealkropper
  • Vær bevisst på hvordan du snakker om mat og på hva du spiser sammen med barna
  • Hvis du «fikser» på egen kropp viser du barna at du ikke er god nok som du er
  • Fokuser på hva kroppen kan, ikke på hvordan den ser ut
  • Vær varsom med å kommentere andres utseende eller kropp, hverken til barn eller så barn hører det
  • Si hyggelige ting om andre som handler om personlige egenskaper – ikke utseende

 

Råd til foreldre

I en tid med et kroppspress uten sidestykke, kan foreldre gjøre mye mer enn det de ofte tror. Høsten 2016 lanserte Norske Kvinners Sanitetsforening råd til foreldre i møte med kroppspresset. Rådene ble satt på dagsorden i media og spredt gjennom sosial medier.

Over hele landet arrangerer lokale Sanitetsforeninger åpne møter om skjønnhetstyranniet med foredrag av fagfolk og gode råd til foreldre som rollemodeller. Foreningene står også på stands for å dele råd og informasjon om temaet.

Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de blir mer bevisste på at de er viktige rollemodeller, og gi råd som gjør at vi voksne kan forebygge kroppspress hos våre barn og unge.


#Jeglikerdeg

Sanitetskvinnene vil snu fokus til hva en person betyr for deg, ikke hvordan den ser ut. Vi utfordrer alle til å si noe pent om en venn som ikke handler om utseendet og viser at alle kan gå foran som gode rollemodeller.

#Jeglikerdeg tar utgangspunkt i et av de seks rådene til å være en god rollemodell: Si hyggelige ting om andre som handler om personlige egenskaper – ikke utseende. Guri Solberg og Tale Maria Krohn Engvik alias «Helsesista» er noen av kampanjens ambassadører, som viser at menneskers verdi ikke ligger i utseendet.

Kampanjen ble lansert høsten 2017, og vi fortsetter arbeidet med å styrke foreldre som rollemodeller og #jeglikerdeg i 2018.