Krev merking av retusjert reklame

Krev merking av retusjert reklame

Unge jenter streber etter en kropp og et utseende som er uoppnåelig. Det vil Sanitetskvinnene gjøre noe med. Med kampanjen «Lei av å bli lurt» samlet vi inn over 26 000 underskrifter for merking av retusjert reklame og vi gir oss ikke.

85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever kroppspress. Nærmere 70 prosent av jentene oppgir reklame som den største årsaken til presset (SIFO).

Idealene som bygges opp gjennom retusjert reklame gir unge jenter et uekte bilde av virkeligheten. Hvis man strekker seg etter noe uekte, så vil man oppleve og aldri bli god nok. Vi vil at de unge skal vite at idealene de sammenligner seg med ikke er ekte – og derfor uoppnåelige. 

Vi trenger et verktøy som tydelig forteller om bilder er ekte eller uekte vare. Derfor må retusjert reklame merkes, gjerne med varseltrekant, slik at ungdommenes bevissthet blir satt i sving når en «perfekt, men uekte kropp» lyser mot dem fra blader og reklameplakater.

Merking av retusjert reklame er et verktøy som skiller på ekte og uekte vare, men det er også et sterkt signal på at vi som ansvarlige voksne ønsker å bremse utviklingen og verne om våre unge. Vi er lei av å bli lurt.


Regulering av retusjert reklame i kommunene

Flere kommuner har tatt problemet på alvor og har innført ulike reguleringer for retusjert reklame. Tromsø, Kristiansand og Trondheim er gode eksempler på dette. Oslo kommune har også endelig vedtatt et forbud mot retusjert reklame. Det har sanitetskvinnene etterlyst. De har lagt restriksjoner for innholdet som kan vises på reklameplassene som kommunen eier der de enten foreslår å merke eller forby retusjert reklame som fremstiller mennesker og kropper på en feil måte.

Et generelt forbud mot retusjert reklame er umulig å håndheve, da alle reklamebilder – også av produkter, mat, tjenester og liknende – er retusjert på noen måte. Vi mener vi må finne en måte å innføre reguleringer på kommunale reklameplasser og i det offentlige rom som regulerer retusjerte bilder som øker kroppspress og fremstiller modellenes kropper på en uriktig måte.

Våren 2018 fremmer flere lokale sanitetsforeninger et forslag om forbud mot retusjert reklame i sine kommunestyrer. I Sandnes og Harstad kommune har sanitetskvinnene fått gjennomslag for forslaget og vi jobber videre over hele landet. Vårt mål er at kommunene gjennom lovverket kan legge føringer for hvilken reklame som tillates i det offentlige rom. 


Lei av å bli lurt

Høsten 2015 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med Dora Thorhallsdottir kampanjen «Lei av å bli lurt – krev merking av retusjert reklame». 

I løpet av kampanjeperioden skrev 26 000 under på at de støtter vårt krav om merking av retusjert reklame. Alle underskriftene ble overlevert helseminister Bent Høie.

I desember 2015 ble det fremmet et representasjonsforlag om å forebygge kroppspress hos barn og unge på Stortinget. Saken er behandlet i famile- og kulturkomiteen, som i mai leverte sin innstilling til Stortinget og behandlet i Stortinget 7 juni i år. Forsalget ble besluttet vedlagt protokollen. Se saken med andre vedtak under behandlingen på Stortinget.no