Tar kampen mot skjønnhetstyranniet
Vårt mål er at unge jenter og kvinner skal ha trygghet til å være seg selv.

Tar kampen mot skjønnhetstyranniet

Unge opplever i dag et konstant og usunt press på kropp og utseende som kan ha alvorlige konsekvenser for deres fysiske og psykiske helse. Derfor tar Sanitetskvinnene kampen mot skjønnhetstyranniet.

Skjønnhetstyranniet representerer en viktig utfordring knyttet til jenter og kvinners helse og livskvalitet i dag. 85 prosent av unge jenter og 30 prosent av gutter opplever kroppspress, viser en undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Som en del av Norske Kvinners Sanitetsforenings arbeid for kvinners helse setter vi fokus på skjønnhetstyranniet som en helseutfordring, vi løfter frem årsakene og konsekvensene og setter det på dagsorden.

Fordi det i størst grad er jentene som rammes, jobber vi særlig for å styrke unge jenter og kvinners forhold til egen kropp. Vårt mål er at alle skal ha trygghet til å være seg selv uten begrenset livsutfoldelse.


Lei av å bli lurt – krev merking av retusjert reklame

67 prosent av jentene som opplever kroppspress oppgir reklame som den viktigste årsaken (SIFO). Idealene som bygges opp gjennom retusjert reklame gir unge jenter et usant bilde av virkeligheten, der de kan ende opp med å strebe etter kropper som faktisk ikke finnes.

Våren 2018 fremmer flere lokale sanitetsforeninger et forslag om forbud mot retusjert reklame i sine kommunestyrer. I Sandnes har sanitetskvinnene fått gjennomslag for forslaget og vi jobber videre over hele landet. Vårt mål er at kommunene gjennom lovverket kan legge føringer for hvilken reklame som tillates i det offentlige rom.

I 2015 lanserte vi underskriftskampanjen «Lei av å bli lurt» med et politisk krav om merking av retusjert reklame. Over 26 000 skrev under på kampanjen og alle underskriftene ble overlevert helseminister Bent Høie.

Les mer om merking av retusjert reklame


#Jeglikerdeg – vær en god rollemodell

Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Når mor eller far klager over utseendet sitt, lærer vi barna å kritisere seg selv. Med dagens fokus på kropp og utseende trenger barn trygge voksne som hjelper de til å takle skjønnhetstyranniet.

Over hele landet arrangerer lokale Sanitetsforeninger åpne møter om skjønnhetstyranniet med foredrag av fagfolk og gode råd til foreldre som rollemodeller. Rådene blir også spredt gjennom kampanjer i sosiale medier. Målet er å styrke foreldre og foresatte slik at de blir mer bevisste på at de er viktige rollemodeller, og gi råd som gjør at vi voksne kan forebygge kroppspress hos våre barn og unge. 

Sanitetskvinnene vil snu fokus til hva en person betyr for deg, ikke hvordan den ser ut. Med #Jeglikerdeg utfordrer vi alle til å si noe pent om en venn som ikke handler om utseendet og viser at alle kan gå foran som gode rollemodeller. 

Les mer om vær en god rollemodell


Ny kunnskap

Sanitetskvinnene initierer og finansierer forskning som tetter kunnskapshull om skjønnhetstyranniet.

Prosjektet Sunn kroppsopplevelse har som mål å undersøke om det er mulig, via et skolebasert intervensjonsprogram, å fremme positivt kroppsbilde og forebygge kroppsmissnøye og redusert helserelatert livskvalitet blant både jenter og gutter i videregående skole. N.K.S. finansierer doktorgradsløpene til stipendiatene Christine Sundgot Borgen (via N.K.S. FoU-fond) og Kethe Engen (via ExtraStiftelsen) ved Norges Idrettshøgskole.

Gjennom en randomisert, kontrollert studie undersøker stipendiat Therese Fostervold Mathisen effekt av kognitiv terapi, fysisk aktivitet og kostholdsrådgivning som behandling av spiseforstyrrelser. Studien utgår fra Norges Idrettshøgskole og er finansiert via N.K.S. FoU-fond.


Skjønnhetstyranniet på dagsorden

Skjønnhetstyranniet står på programmet når Sanitetskvinnene avholder nasjonale konferanser og åpne møter. Våre om lag 650 lokalforeninger setter fokus på skjønnhetstyranniet i sitt lokalmiljø ved å arrangere temamøter eller debatter.

Sanitetskvinnene arrangerer også konferanser for unge jenter og gutter for å bidra til å styrke selvbildet deres, bli bevisst hva en normal kropp er og bli kritiske til medias kroppsidealet. Slik kan de ta sunne valg for egen helse og livsvilkår.

Les aktuelle saker om skjønnhetstyranniet