Kløvertur
Mork Sanitetsforening på Kløvertur.

Kløvertur

Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning, og alt er bedre enn ingenting. Derfor har Sanitetskvinnene Kløvertur, et lavterskeltilbud om utendørs aktivitet for alle.

Det anbefales minst 30 minutter daglig aktivitet for voksne, og for mange voksne vil helsegevinsten være større enn for yngre. Trening har god effekt uansett alder. En 70-åring kan ha like stor effekt av trening som en 20-åring. Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet.

Forskning viser at fysisk aktivitet også kan ha en smertelindrende effekt. Er du i tillegg aktiv sammen med andre kan det bidra til økt trivsel.

Er du lite aktiv, har lavt funksjonsnivå eller en sviktende helse, bør du være så aktiv som du kan.


Hva er en Kløvertur?

En Kløvertur er et tilbud om utendørsaktivitet. En Kløvertur kan være så mye og må tilpasses de som vil være med. Det kan være en rusletur i nærområdet, bærtur, sopptur, badetur, rullatortur, natursti eller en trimtur. En Kløvertur kan også være å få vind i håret på en sykkeltur.


Hvem passer Kløvertur for?

Kløvertur er en tur som kan passe for alle og som er åpen for at alle skal kunne delta: Kvinner, menn, unge, voksne og eldre, både eldre som bor hjemme, på bo-/servicesenter eller sykehjem. På en Kløvertur skal nivået tilpasses deltakerne.


Hvorfor Kløvertur?

Etter en Kløvertur håper vi at alle skal ha fått frisk luft, hatt hyggelig samvær med andre og opplevd gleden av fysisk aktivitet og fellesskap. Å gå på tur sammen kan forebygge ensomhet og isolasjon. Etter hvert vil deltakerne forhåpentligvis ha utforsket sitt nærområde. I tillegg vil noen oppleve å få bedre styrke og balanse og føle seg i bedre form.


Hvem kan starte med Kløvertur?

Alle kan starte med Kløvertur. Kløverturleder må være over 18 år, medlem i N.K.S. og glad i å gå på tur og utendørsaktiviteter. Det er viktig med kontinuitet, så sett av et fast tidspunkt og lag en plan for Kløverturer. De som er med på turene trenger ikke være medlemmer i N.K.S., men vi håper de ønsker å bli medlem på sikt.

Over 100 sanitetsforeninger har en eller annen form for Kløverturaktivitet i dag.


Økonomisk støttespiller

Egne fondsmidler fra Auriga Trust.


Vil du vite mer?

Kontakt seniorrådgiver May Britt Buhaug
Maybritt.buhaug@sanitetskvinnene.no
Mobil: 97548751

Medlemmer finner mer informasjon på medlemsnett