Presenterte ny  gullstandard

Presenterte ny gullstandard

Da doktorgradsstipendiat Therese Fostervold Mathisen, forsvarte sitt arbeid, presenterte hun det som kan bli den nye gullstandarden innen behandling av spiseforstyrrelser.

I auditoriet på Norges Idrettshøgskole, ble det skrevet historie mandag ettermiddag. Therese Fostervold Mathisen presenterte sitt arbeid som er verdens første studie der trening og kostholdsveiledning kombineres som behandling, og viser at flere blir friskere enn de som får kognitiv terapi. Trening blir sett på som kontroversielt i behandling av spiseforstyrrelser, siden trening ofte er en del av sykdomsbilde.

Fostervold Mathisen sin forskning, som er finansiert av Sanitetskvinnene, viser at trening kan brukes i behandling av spiseforstyrrelser, som er knyttet til bulimia nervosa og overspising.

Tall som gir håp
164 kvinner med bulimi eller overspisningslidelse har deltatt i prosjektet. Her har man sammenlignet den nye behandlingsmetoden PED-t som går på veiledet trening- og kostholdsterapi med kognitiv atferdsterapi, som i dag den mest brukte behandlingsformen for spiseforstyrrelser.
Av de som fikk PED-t ble halvparten friske eller friskere, mot 30 prosent av de som gikk i terapi.

- Vi må få bukt med motviljen mot å la fysisk aktivitet og trening inngå i behandling av spiseforstyrrelser. Behandlingen viser at den kan normalisere forhold til egen kropp og atferd rundt kostholds- og treningsrutiner, sier Therese Fostervold Mathisen, doktorgradsstipendiat på prosjektet.

Gruppeterapi
Deltagerne ble tilfeldig fordelt i to grupper for kognitiv terapi og PED-t, og det var i tillegg en kontrollgruppe under behandlingsperioden som ikke mottok terapi. Begge terapigruppene gjennomgikk ett 16-ukers behandlingsprogram i små grupper.

Blodtrykk, kondisjon, maksimal styrke, nivå av fysisk aktivitet, kroppssammensetning, forekomst- og grad av tvangsmessig trening, tilfriskning fra diagnose, og reduksjon av symptomer på spiseforstyrrelser, ble evaluert både før og etter behandling.

-Vi valgte å lage et styrketreningsprogram fordi det bryter med det tradisjonelle treningsmønsteret med mye kondisjonstrening siden mange er opptatt av å brenne fett og kalorier. Styrketrening er også enkelt å gjøre selv, og det var forventet at deltakerne skulle oppleve mestring, sier Mathisen.

Viktig arbeid
Første opponent, dr. Johan Vanderlinden, The catholic University of Leuven, Belgia, roste hennes arbeid.
- Jeg har lært mye av å lese din doktorgradsavhandling, og denne krever mot. Hittil har gullstandarden for behandling av spiseforstyrrelser vært kognitiv terapi hos psykolog eller psykiater. Dette til tross for at kun mellom 30% og 40% av pasientene blir friske. Spiseforstyrrelser er den psykiske lidelsen som tar flest liv. Trening og kosthold er dessuten en behandlingsform som ikke er stigmatiserende, påpekte Vanderlinden, før han startet sin utspørring av doktorgradsstipendiaten.
Hovedveileder på studiet har vært professor Jorunn Sundgot-Borgen.

Flere kan få
Livskvalitet handler om ei god helse, og ikke en livsvarig kamp mot vekta. Med denne metoden kan flere få hjelp, siden det er lang ventetid hos psykolog og psykiater.

- Ved Norges Idrettshøgskole utdannes det cirka 30-35 studenter i året som har mastergrad i å bruke fysisk aktivitet som et forebyggende og behandlende element ovenfor flere lidelser. Disse vil ha kompetanse til å gjennomføre en slik behandlingsform, sa Therese Fostervold Mathisen under sin doktorgradsdisputas.
Prosjektet har også ført til at man har fått ny kunnskap om spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse.