Om å være mor i fremmed land

Om å være mor i fremmed land

-Når du ikke kjenner til kulturen i det landet du kommer til vet du ikke hva som er riktig å gjøre når barnet ditt får trassanfall foran godtehylla i butikken, sier Asmaa Krenbeh.

Sammen med Abir Mohammed Saed i Drammen sanitetsforening går hun på kurs for å lære å holde Motherhood-kurs. For å gå tilbake til barnet som får trassanfall foran smågodtet: Ingen mødre i Norge ville reagert hvis mor bar ut barnet, eller overså skrikingen, og fortsatte handleturen

- Dette vet du ikke når du kommer fra en annen kultur. Du er redd for at noen i verste fall tar og ringer barnevernet. Derfor har jeg meldt meg på Motherhood-kurs, slik at jeg kan være med på å styrke minoritetskvinner i foreldrerollen. Det er ikke lett å være mor i et nytt land, understreker Krenbeh.

 
Foreldre-
kompetanse

Motherhood er rett og slett et foreldreveiledningskurs for minoritetskvinner som lærer dem å være foreldre og mor i et nytt lang og en fremmed kultur.

-Mangelen på kunnskap og forståelse, skaper uro og usikkerhet. Noe som igjen skaper feil maktbalanse i en familie. Familien møter andre tradisjoner og andre skikker. Man skal drifte to kulturer inn mot det norske systemet. Og jeg synes at samfunnet trenger å se at dette er flotte damer som drifter familien sin på en god måte, og de fortjener å få vise frem ressursene sine, sier Marit Bjørnstad Carlsen, som leder Språkvenngruppa i Drammen sanitetsforening.

Hjerteskjærende

”Alle” har hørt det. Hun nye jenta i gata eller han nye gutten i klassen som aldri dukker opp på klassefester, eller på bursdager eller overnattinger.  Og at det sikkert skyldes kulturen deres.
Men kan det tenkes at det skyldes at foreldrene ikke vet hva som skjer på bursdager i Norge, overnattingsbesøk eller på klassefester? Når man bygger foreldrekompetanse så handler det om viktige stikkord som kunnskap, kommunikasjon og dialog.

-Jeg ser det daglig i jobben min med flyktninger i Drammen kommune. Behovet er hjerteskjærende, påpeker Marit Bjørnstad Carlsen.

Skole og fritid

I mange kulturer er det skolen som tar seg av barna, og man har ikke det samarbeidet mellom hjem og skole, som vi har i Norge. Vi følger barna våre på fritidsaktiviteter og vi baker dugnadskake. Og dette har vi fått inn med morsmelka. Og mye annen kunnskap, som vi ikke tenker over i hverdagen. Vi vet hva som kreves og forventes av oss.

- Minoritetskvinner har ikke denne kunnskapen, og dette er bakgrunnen for at vi i Drammen igangsetter Motherhood-kurs. Å være trygg i morsrollen er viktig, da vi mener at den forebygger isolasjon, negativ kontroll, depresjoner og gir generelt en bedre folkehelse, mener Marit Bjørnstad Carlsen.

På kurset vil det også fokuseres på hvordan det er for barna å vokse opp i to kulturer og det gjør at de vil kommunisere bedre med barna og ungdommene sine.

Motherhood – mor i et nytt land er et pilotprosjekt som har fått 510 000 kroner i støtte fra ExtraStiftelsen, og skal gå ut 2019.

I begrunnelsen til ExtraStiftelsen for å finansiere prosjektet understrekes viktigheten av det, og at frivillige og deltakere jobber sammen for å gjøre livet til framtidige generasjoner bedre og det er en god måte å jobbe på for å få til endring.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har uttalt at han ønsker foreldreopplæring i introduksjonsprogrammet, så pilotprosjektet i Drammen bare understreker at Sanitetskvinnenes fortsatt ligger foran når det gjelder å dekke behov og etablere tilbud.

- Dette er et tilbud det er behov, og vi ønsker å utvikle egne Motherhood-kurs, som senere kan implementeres nasjonalt etter 2019, sier Marit Bjørnstad Carlsen.
To av de frivillige fra Språkvenngruppa, Abir Mohammed Saed og Asmaa Krenbeh er allerede i gang med å gå på ICPD-program for å få den kompetansen som er nødvendig for å holde Motherhood-kurs. ICD er et internasjonalt anerkjent utviklingsprogram rettet mot barn, og er oversatt til 17 språk.

- Minoritetskvinner har masse ressurser. De kommer hit og er leger, advokater og lærere. Vi er alle tjent med at de får utnyttet sitt fulle potensiale, sier Marit Bjørnstad Carlsen, bestemt.

 

Billedtekst:

Abir Mohammed Saed og Asmaa Krenbeh går på kurs for å starte Motherhood-gruppe i Drammen sanietsforening. Her sammen med Marit Bjørnstad Carlsen, leder av foreningens Språkvenngruppe.