Alle store ting begynner i det små

Fra kampen mot tuberkulose, fattigdom og høy spedbarnsdødelighet har sanitetskvinnene vist vei til dagens velferdssamfunn. Og vi gir oss ikke.

Sanitetskvinnene er til for andre. Helt siden 1896 har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst. Fastelavnsris har siden 1946 vært en av våre viktigste inntekstkilder. 

Med våre 41.000 medlemmer er N.K.S. Norges største kvinneorganisasjon og vårt formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats for å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

N.K.S. er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk forankring i lokalmiljøet. 

Vil du bli en av oss? Bli medlem!