Nytt veiledningssenter for pårørende
Fylkesleder i N.K.S. Akershus, Gudrun Hauknes, Lørenskogs ordfører, Åge Tovan og direktør i Kløverinstitusjonene, Mette Kalve. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Nytt veiledningssenter for pårørende

4. juni ble N.K.S.’ nye veiledningssenter for pårørende til rusmisbrukere i Akershus formelt åpnet med kaffe, kaker og gode ord. – Dette handler om å gi de pårørende friheten tilbake, sier Lørenskogs ordfører, Åge Tovan.

Det nye veiledningssenteret i Øst-Norge inngår som en del av tilbudet på N.K.S. Helsehus i Akershus. Sentralt plassert like ved Ahus i Lørenskog skal senteret være enkelt og nå for pårørende fra hele Østlandsområdet.

– Da veiledningssenteret vi hadde i Oslo av økonomiske årsaker i fjor måtte stenge dørene etter over 30 år, etterlot det seg et hull i tilbudet vårt på Øst-Norge, forklarer Mette Kalve, direktør for Kløverinstitusjonene.

N.K.S. driver veiledningssentre for pårørende til rusmisbrukere i alle helseregionene, fra Alta i Nord til Sandnes i sørvest. Flere av sentrene har i tillegg distriktskontorer, slik at pårørende fra hele landet har kort reisevei til en samtalepartner når de trenger det. Dette behovet har vist seg å være stort: I fjor gjennomførte veiledningssentrene over 5000 samtaler med pårørende. Med det nye senteret i Akershus, som blir senter nummer fem i landet, er igjen hovedstadsområdet dekket.

– Jeg er veldig glad for at vi har slike tøffe sanitetskvinner her i Akershus som har mot og vilje til å gjennomføre dette, sier en tydelig stolt Kalve til forsamlingen som har møtt opp for å feire åpningen.

Gratis lavterskeltilbud
Formålet med veiledningssentrene er å hjelpe rusmisbrukeres pårørende til å stå i situasjonen de er i, slik at de kan klare å leve videre uten at hele familien blir dratt under.

– I sikkerhetsinstruksjonene på et fly lærer vi at vi må ta på vår egen oksygenmaske før vi prøver å hjelpe andre. Slik er det også med de som er pårørende til rusmisbrukere. De må lære å redde seg selv først, forklarer Bjørn Ole Helliksen og Torbjørn Busæt, de to veilederne som møter brukerne av det nye senteret i Akershus.

Veiledningssentrene er kostnadsfrie lavterskeltilbud hvor pårørende får snakke med kyndige fagpersoner uten å måtte være redde for at det de sier blir journalført eller brakt videre. Dette skal være et supplement til det offentlige tilbudet.

– Men selv om vi er et lavterskeltilbud, betyr ikke det at terskelen er lav for å komme hit. Rusmisbruk er fortsatt et tabubelagt tema, og det prøver vi å gjøre noe med. Derfor er det en del av jobben vår å holde foredrag og opplysningsarbeid, forteller de to veilederne. De er begge utdannet sykepleiere med videreutdanning innen rus og psykisk helse, og har med seg verdifulle erfaringer fra veiledningssenteret i Oslo.

Stolt, syngende ordfører
Foreninger fra hele Akershus har engasjert seg for å få senteret realisert. Blant annet kunne Skedsmo N.K.S. overrekke en gave fra den lokale kunstnerfamilien Solaas: tre flotte malerier i behagelige blåtoner som skal pryde veggene i det nye senteret.

Det er ordfører i Lørenskog, Åge Tovan, som får æren av å klippe det røde silkebåndet og dermed erklære senteret for åpne. Men først har han litt på hjertet.

– Dere sanitetskvinner er som sporhunder. Dere oppdager behov som det offentlige tilbudet ikke dekker, og så kommer dere og hjelper til. Pårørende til rusmisbrukere er et slikt tilfelle, deres behov har lett for å komme i skyggen av rusmisbrukerens, sier Tovan.

Ordføreren har egne erfaringer å snakke ut ifra.

– Jeg kjenner til dette selv. Hvis et familiemedlem får et rusproblem, blir hele familien skadelidende. Det kan skje i de beste familier, legger han til.

– Heldigvis er dere der, og heldigvis for oss er det her på Lørenskog dere nå viderefører dette tilbudet. Det er jeg veldig stolt over, bedyrer Tovan, som ikke er snauere enn at han avslutter talen sin med å synge Bjørn Afzelius’ ”Sang til friheten”.

– Fordi dette handler om å gi de pårørende friheten tilbake. Det skal vi klappe for, avslutter ordføreren.


Tekst: Torunn Brånå 

Brosjyre: Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge (pdf)