Støtt vårt arbeid

Ønsker du å støtte vårt arbeid, velger du selv om støtten skal øremerkes bestemte saker eller gis som en generell støtte.

Ønsker du å støtte vårt arbeid? Du gi støtten direkte gjennom vårt giverskjema med kortbetaling. Her kan du velge om du vil gi til forskning, flyktningarbeid, Sanitetskvinnene i Etiopia eller Sanitetskvinnenes arbeid generelt.
Gå til giverskjema i nettbutikken.

Du kan også gi ved å betale inn på konto til sakene som er listet nedenfor.


Forskning og utvikling

Sanitetskvinnene arbeider aktivt med å initiere og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har følgende åtte fond øremerket forsknings- og utviklingsformål:

  • Fond for kvinnemedisinsk forskning
  • Fond for revmatologi
  • Blidensols minnefond for barnerevmatisme
  • Kreftfondet
  • Fond for psykisk helse
  • Fond for barn og unge
  • Osteoporosefondet
  • Fond for utenlandengasjement

Du kan gi støtte til fondene ved innbetaling til konto nr. 6005.05.69325. Ønsker du å øremerke din støtte, skriver du til hvilket fond i meldingsfeltet.

Bidra til arbeidet knyttet til flyktningsituasjonen.
Sanitetsforeningen har åpnet en katastrofekonto for de som ønsker å bidra økonomisk til arbeidet knyttet til flyktningsituasjonen.
Innsamlede midler vil brukes til hjelpearbeid i forbindelse med flykningsstrømmen og videre integreringsarbeid i lokalforeninger i Norge.

Kontonummer er: 6004.05.50871

Min dag i dag 
Min dag i dag er et tiltak for barn og unge som har det vanskelig over tid der de får en drømmedag. Min dag i dag arrangeres over hele landet.

Støtt Min dag i dag ved å benytte konto nr 6005.05.69244 og merk betalingen med "Min dag i dag".

Søsterorganisasjon i Etiopia
Sanitetskvinnene har de siste årene konsentrert sitt utenlandsengasjement for kvinner i Etiopia. I 2010 ble det etablert en selvstendig, myndighetsgodkjent organisasjon i Etiopia.

Støtt dette arbeidet gjennom vårt Fond for utenlandsengasjement ved å benytte konto nr. 6005.05.69325 og understreke at støtten skal til utenlandsarbeidet i meldingsfeltet.

Generell støtte
Ønsker du å gi generell støtte til Sanitetskvinnenes arbeid, kan du benytte konto nr. 6005.05.69244.

Du får skattefradrag for økokomisk støtte til Norske Kvinners Sanitetsforening.