10 gode grunner til å bli sanitetskvinne

10 gode grunner til å bli sanitetskvinne

Bli med i et kvinnefellesskap og bidra med hender, hode og stemme til et trygt og inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt. Her er ti gode grunner til å bli medlem!

 1. Få et rikere liv gjennom kvinnefelleskap
  Som sanitetskvinnene blir du kjent med andre engasjerte kvinner og sammen kan dere gjøre en forskjell for andre.

 2. Bli med på å skape møteplasser i lokalmiljøet
  Lokale sanitetsforeninger setter i gang aktiviteter og skaper møteplasser på tvers av alder og kultur som gir tilhørighet og nettverk i lokalmiljøet. Sammen med andre kan du bidra til gode fellesskap der du bor.

 3. Du gjør vår stemme sterkere
  Som medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening er du en viktig støtte til vårt arbeid og bidrar til at vår stemme blir hørt i saker som gjelder kvinners liv og helse.

 4. Sammen jobber vi mot vold mot kvinner
  Vi jobber for bekjempelse av vold mot kvinner og krever forebygging, bedre hjelpeapparat og rettssikkerhet, nasjonalt og lokalt. Med deg med på laget kan vi sørge for at enda flere får den røde knappen og hører om det alvorlige folkehelseproblemet vold mot kvinner er.

 5. Bli med i kampen mot skjønnhetstyranniet
  Jakten på den perfekte kroppen kan gi alvorlige konsekvenser for helsen. Derfor har sanitetskvinnene valgt å sette fokus på skjønnhetstyranniet. Som sanitetskvinner kan du ta del i arbeidet med å styrke unge jenters og kvinners forhold til egen kropp og utseende.

 6. Bli kjent med kvinner fra andre land og kulturer
  Vi skaper møteplasser mellom norske kvinner og kvinner som lever i minoritetsmiljøer der samtale, felles opplevelser og aktiviteter står i sentrum. Gi av deg selv – og få enda mer tilbake!

 7. Kunnskap om kvinners helse
  Norske Kvinners Sanitetsforening sørger årlig for ca. 20 millioner kroner til finansiering av forskning på kvinners helse og livsvilkår. Forskning viser at kvinner ofte kommer dårligere ut i møte med helsevesenet enn menn. Som sanitetskvinne bidrar du til vårt arbeid for å fjerne de kjønnsmessige skjevhetene innen helse.

 8. Bidra til å glede barn som har en tung hverdag
  Sanitetskvinnene arrangerer store dager for barn og unge som har det vanskelig. Bli med på å gi barn og unge gode opplevelser som gjør de vanskelige dagene lettere.

 9. Vi er opptatt av relasjonen mellom mor og barn
  Vi tilbyr alle fødende i Norge nettprogrammet Mamma Mia for å styrke morsrollen og for å forebygge fødselsdepresjon. Programmet er utviklet for å styrke foreldres samspill med barnet og hverandre.

 10. Sanitetskvinnene har gjennom 120 år bidratt til å bygge vår velferd
  Vi er til for andre og spør oss selv til enhver tid hvem som trenger oss mest. Det med begynt med tuberkulose som datidens største folkehelseproblem og til dagens fokus på kroppspress som folkehelseproblem. Vi trenger deg for å fortsette det gode arbeidet!


Bli medlem her!