Gården som gjør en forskjell for mange
Marie er frivillig, her med terapihesten Ernst.

Gården som gjør en forskjell for mange

– Hjørgunn gård er mye for mange, sier daglig leder Cathrine Solheim Armarloui. Her blir du ønsket velkommen med åpne armer, og målet at du skal føle mestring ut fra dine forutsetninger.

På Hjørgunn Gård & Behandlingssenter er det plass til alle. Sanitetskvinnene i Østfold mottok gården i gave fra Hjørdis og Gunnar Nilsen i 1981, og den eies fortsatt av N.K.S Østfold i dag.

Gaven ble gitt med en betingelse, at det skulle være et sted for mennesker med særskilte behov. Dette har de fulgt opp til gangs, og i dag har gården ukentlig 300 bruker og et bredt spekter av tilbud for rehabilitering og terapi gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.


Terapiridnng

Takket være fem ansatte og over 25 frivillige i alderen i alderen 19-86 år, kan Hjørgunn Gård tilby terapiridning til 187 brukere ukentlig.

Terapiridning er en metode innen fysioterapi hvor fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlaget i behandlingen og for å trene opp rytteren ut ifra deres individuelle behov.

– Terapiridning er vår primære geskjeft. Brukeren betaler ingen egenandel, men må ha en henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Tilbudet favner et bredt spekter av diagnoser og aldre, og har stadig flere brukere, sier daglig leder Solheim Armarloui.


Åpen soning

Hjørgunn Gård har i over 20 år hatt et samarbeid med Kriminalomsorgen i Østfold, der domfelte utfører praktiske oppgaver på gården og trener samhandling med andre.

– Det finnes utallige eksempler på hvilken positive effekt et opphold på Hjørgunn Gård har hatt for domfelte, og hvordan gården kan bidra til å fremme gode overganger til arbeid eller utdanning, forteller Solheim Armarloui.

Et veldig godt eksempel er erfaringen til en av brukerne, som forteller følgende:

«Jeg har vært kjeltring siden jeg var 18-19 år og gått ut og inn av behandlings-institusjoner og fengsel uten at noe har funket. Så kom jeg hit hvor man blir tatt imot med åpne armer og vist tillit. Hjørgunn har gjort det staten aldri klarte. Her bryr de seg ikke om hva du gjorde i går, men hva du gjør i dag og i morgen. Etter soningen min, ba jeg om å få bli værende. Etter å ha vært her i ca to år, tok Barnevernet selv kontakt med meg og lurte på om det ikke var på tide at jeg fikk tilbake omsorgsretten for datteren min. Og det fikk jeg. Da hadde jeg vært rusfri siden jeg kom til Hjørgunn og 8 år senere har jeg aldri hatt tilbakefall. Hjørgunn er en magisk plass som sparer samfunnet for millioner av kroner og som hjelper sånne som meg tilbake på rett kjøl».

– At Hjørgunn Gård har en kriminalitetsforebyggende og rehabiliterende effekt er det ingen tvil om, understreker daglig leder.


Skolegård for alle

Mange barn trenger en avveksling i den vanlige skolehverdagen, av ulike grunner. Derfor tilbyr Hjørgunn Gård en alternativ opplæringsarena for barneskoleelever.

– Her kan de få et pusterom fra den vanlige skolehverdagen, og få være «gårdsarbeider» i en halv dag. Målet er at de skal oppleve mestring, få økt selvfølelse og læring i et annerledes klasserom, påpeker Solheim Armarloui.

Fredrikstad kommune har det pedagogiske ansvaret, mens Hjørgunn Gård & Behandlingssenter tilrettelegger for praktisk gjennomføring med personell, dyr, arbeidsplan og utstyr.

– Dette har blitt et veldig populært tilbud, og vi har nå ventelister. Her skal alle føle seg velkommen, og bli tatt imot med åpne armer. Her ønsker vi ikke å sette noen i bås, og gamle merkelapper er ikke i fokus.

– Et opphold på Hjørgunn Gård setter et varig og positivt avtrykk hos de aller fleste, og blir av mange opplevd som en magisk plass. Vi har også stor tro på den økte livskvaliteten som Hjørgunn kan tilføre flere barn og unge gjennom omgang med dyr og jevnlig smak av mestring. Vi sikter hele tiden mot at Hjørgunn skal være et himla allright sted å være - uavhengig av hvem du er og hva du gjør hos oss - og det tror jeg vi langt på vei får til, avslutter Cathrine Solheim Amarloui.