#Jeglikerdeg
500 Sanitetskvinner utfordret til å si hyggelige ting om egenskaper og ikke utseendet.

#Jeglikerdeg

Si hyggelige ting om andres personlig egenskaper, ikke utseende.

– Med kampanjen #Jeglikerdeg vil vi fokusere på hva en person betyr for deg, ikke hvordan den ser ut. Vi vil utfordrer alle til å si noe pent om en venn som ikke handler om utseendet, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Ifølge studien Retusjert reklame og kroppspress fra Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) fra 2014, oppgir 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplever kroppspress. Kampanjen er et ledd i vår kamp mot skjønnhetstyranniet. Med #Jeglikerdeg vil Sanitetskvinnen snu fokuset fra kropp og utseende til egenskaper, ferdigheter og personlighet.

– Guri Solberg og «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik er noen av kampanjens flotte ambassadører, som viser at menneskers verdi ikke ligger i utseendet, understreker Herlofson.

Gå inn på Facebook-siden Norske Kvinners Sanitetsforening og delta i kampanjen. #Jeglikerdeg

Lørdag 23. september vil rundt 500 rødkledde sanitetskvinner markere #jeglikerdeg i fem byer i Norge: Kristiansand, Lillestrøm, Stavanger, Molde og Narvik. Vi vil utfordre folk på gata til å skrive noe hyggelig om en venn på en lapp og henge på vår stand og dele ut gode råd for å være en god rollemodell.

I samarbeid med psykiater Anne-Kristine Bergem har Sanitetskvinnene utviklet seks råd til foreldre for hvordan de kan være en god rollemodell i møte med skjønnhetstyranniet.

>> Vær en god rollemodell 

– Vi voksne er de viktigste rollemodellene for våre barn og unge. Når mor eller far klager over utseendet sitt, lærer vi barna å kritisere seg selv, påpeker Herlofson.  

Et tydelig råd fra Bergem er nettopp å gjøre det til en vane å si hyggelige ting om andres egenskaper, ferdigheter og personlighet, ikke utseende. Med bakgrunn i dette har vi utviklet kampanjen #Jeglikerdeg.

I kampanjen utfordrer vi folk til å si hyggelige ting til hverandre for å vise hvordan alle kan gå foran som gode forbilder.

Ta utfordringen! Fortell de rundt deg at du liker dem for den de er.