13. Databehandlere

N.K.S. har inngått databehandleravtaler med følgende leverandører:

  • Evry Norge AS for vårt medlemsregister
  • Apsis for utsending av nyhetsbrev og påmelding til arrangementer
  • Visma for ulike regnskaps og økonomisystemer
  • Infolink for IT tjenester.
  • Nets & Strålfors for fakturabehandling
  • Artisti for nettbutikken