7. Sikkerhet rundt medlemsregisteret

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personvernregelverkets krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Det er bare utvalgte ansatte som har tilgang til medlemsregisteret. N.K.S. har gode rutiner rundt tilgangskontroll til medlemsregister og for behandling av personopplysninger. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. Medlemslister blir sendt ut til lokalforeningene. Alle lokalforeninger har fått retningslinjer om hvordan medlemslistene skal håndteres.