6. Rettigheter for den registrerte

Innsyn/Retting/Sletting

Som medlem kan du be om innsyn i alle opplysninger N.K.S. har lagret om deg og ditt medlemskap. (Se pkt.3). Du kan be om å få en kopi av dette hvis det skulle være ønskelig. Dersom du mener at noen av opplysningene vi har registrert er uriktige har du rett til å få disse rettet. Du kan også be om å få dine opplysninger slettet, med unntak av det som er oppbevaringspliktig ifølge lovgivning.

Hvis du ønsker noe av dette kan du sende en skriftlig henvendelse til medlemsservice: medlemsservice@sanitetskvinnene.no

Dataportabilitet

Der vårt behandlingsgrunnlag er medlemsavtalen eller samtykke har du rett til å ta med deg dine registrerte opplysninger fra N.K.S. og over til en annen virksomhet, samt til å få de utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Du kan kreve at personopplysningene overføres direkte til den nye behandlingsansvarlige når og hvis dette er teknisk mulig.

Begrense behandling

Den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.
Du kan lese mer om dine rettigheter og hva disse innebærer på Datatilsynets hjemmesider.

Klage til Datatilsynet

Hvis du føler at ditt personvern har blitt krenket har du rett til å klage til Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om hvordan du skal gå frem med en eventuell klage: