2. Behandlingsgrunnlag

N.K.S. behandler i hovedsak dine registrerte opplysninger med grunnlag i medlemskapsavtalen vi har med deg. Dersom du ikke er medlem kan vi og behandle dine opplysninger for å gjennomføre registreringen av medlemskapet, dersom du ønsker å bli medlem og ber oss om dette.

For visse formål vil N.K.S. basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra medlemmet, eller med grunnlag i våre berettigede interesser. Dette gjelder kun tilfeller hvor den aktuelle behandlingen klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter.