1. Behandlingsansvarlig

Det er N.K.S. sentralt ved generalsekretæren som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for N.K.S.' sekretariatets behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandling, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret er delegert til medlemsservice. Lokalforeningene er felles behandlingsansvarlige for personopplysningene til sine medlemmer.