Språkvenn

Språkvenn

Lokale sanitetsforeninger etablerer lokale møteplasser mellom norske kvinner og minoritetskvinner for språktrening gjennom samtale, felles opplevelser og aktiviteter.

Innvandrerkvinner bruker lengre tid på å bli integrert enn menn. Årsakene er sammensatte, men har blant annet opprinnelse i kjønnsroller og likestilling, livsstilssykdommer og fysisk aktivitet, psykisk helse og utdanning.

Mye kan gjøres ved å opprette møteplasser der man snakker norsk. Språktrening gir også adgang til yrkeslivet. Sosialt samvær forebygger ensomhet, bidrar til nettverk og mestring og styrker både fysisk og psykisk helse. Sanitetskvinnene ønsker å utvide kvinnefellesskapet!


Hva er Språkvenn?

Språkvenn deles inn i fire områder:

  • Samtale og kultur
  • Fysisk aktivitet
  • Matlaging
  • Håndarbeid

Aktivitetene er et lavterskeltilbud som tilpasses lokalt etter behov. Over 60 lokale sanitetsforeninger (oktober 2017) over hele landet arrangerer jevnlig Språkvenn. I tillegg har mange foreninger enkeltarrangement for minoritetskvinner og -barn.

Sanitetskvinnene har siden 2007 hatt integrering og inkludering som fokusområde. I begynnelsen var SESAM-metoden (Styrt, Engasjerende SAMtale) i fokus. I dag har vi endret navn fra SESAM til Språkvenn. Noen lokalforeninger har godt etablerte og velkjente SESAM-møteplasser, og derfor brukes dette navnet noen steder.


Hvem passer Språkvenn for?

Språkvenn er et tilbud til minoritetskvinner i alle aldre bosatt i Norge. Dette kan være flyktninger, arbeidsinnvandrere eller andre med minoritetsbakgrunn.


Hvorfor Språkvenn?

Hovedmålet med Språkvenn er å bedre integreringen av minoritetskvinner og å gjøre sanitetskvinnene mer inkluderende. Vi deler målene i:

  • Språktrening
  • Sosialt samvær
  • Nettverk
  • Styrking av fysisk helse
  • Styrking av psykisk helse
  • Styrking av foreldrerollen


Hvem kan være med som frivillig Språkvenn?

For å være Språkvenn bør du være over 18 år gammel, og du må beherske norsk. Du må kunne vise frem begrenset politiattest for aktiviteter som involverer barn. Språkvenn er en fast aktivitet, så du bør kunne sette av to til tre timer hver uke. Hyppigheten på aktiviteten kan variere lokalt.


Samarbeidspartnere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): IMDi og N.K.S. har en felles intensjon om å styrke arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger som har fått opphold i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI): UDI og NKS har en felles intensjon om å aktivisere beboere på asylmottak, kanalisere frivillig engasjement og drive med gjensidig kompetanseheving.


Vil du vite mer?

Ta kontakt med rådgiver Linn Markussen, e-post: linn.markussen@sanitetskvinnene.no eller på mobil: 988 34 449

Medlemmer finner mer informasjon på medlemsnett